Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Din oplysningspligt til private forbrugere

Den 1. oktober 2015 trådte et nyt forbrugerklagesystem i kraft. Forbrugerklagesystemet er gennemført på baggrund af et nyt EU-direktiv.

 

Det betyder, at private forbrugere fremover skal kunne klage inden for stort set alle brancher. Det betyder også, at din virksomhed skal oplyse jeres private kunder om, hvilket klageorgan de kan gå til, hvis de har en klage.
Kunderne skal oplyses på tre måder:

 1. Har din virksomhed en hjemmeside, skal det klart og tydeligt fremgå af den, hvor kunderne kan gå hen, hvis der opstår et problem, som I ikke kan løse sammen. Kunderne skal have oplysninger om klageorganets adresse og hjemmeside.
   
 2. Hvis din virksomhed anvender generelle aftalevilkår, skal oplysningerne også fremgå heri, hvis det er relevant.
   
 3. Derudover skal kunder, der kommer ned i selve firmaet med en klage, i den forbindelse også have de samme oplysninger. Oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medie.

Hvis dine kunder skal benytte Byggeriets Ankenævn:

 • Byggeriets Ankenævns logo med navn og adresse kan downloades her på siden. Logoet kan sættes på firmaets hjemmeside og linkes op til www.byggerietsankenaevn.dk
  Hent logo for Byggeriets Ankenævn her (zip-fil)
 • Informationsark som kan printes til kunder, der møder op i firmaet med en klage.
  Hent informationsark her (pdf)

Syn og skøn

Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i forbindelse med afholdelse af syns- og skønsforretning i Byggeriets Ankenævn.

Syn og skøn - trin for trin

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter