Velkommen til Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet TÆNK, Parcelhusejernes Landsforening og DI Byggeri

Telefonen er lukket i uge 29 og 30

Ankenævnstelefonen er lukket fra den 15. juli til og med den 26. juli 2024.

God sommer!

Mvh. sekretariatet

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra private forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over arbejder udført i forbindelse med opførelsen af nybyggede huse/lejligheder, der har en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms.

Under hensyn til økonomi og sagsbehandlingstid tilstræber ankenævnet at sagsbehandllingen i videst muligt omfang foregår elektronisk. Al kommunikation bør derfor sendes til info@byggerietsankenaevn.dk.

Der kan kun indgives klager på dansk, ligesom sagsbehandlingen foregår på dansk.

Kontakt os

Byggeriets Ankenævn
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Telefon: 72 16 02 00 (mellem kl. 10 og kl. 12 på alle hverdage)
E-mail: info@byggerietsankenaevn.dk

Kontooplysninger:
Danske Bank, Reg 3001 Konto 0013068674

CVR nummer: 16077593