Et typisk sagsforløb

Der kan kun indgives klager på dansk, ligesom sagsbehandlingen foregår på dansk.

  • Sekretariatet modtager en klagesag.
  • Sagen oprettes.
  • Den indklagede virksomhed får en kopi af sagen sammen med et svarskema, som virksomheden opfordres til at udfylde og returnere.
  • Når svarskemaet modtages i sekretariatet, udpeges en skønsmand, der indkalder parterne til afholdelse af syn og skøn.
  • Skønsmanden udfærdiger en skønsrapport, som parterne får mulighed for at kommentere.
  • Når sekretariatet vurderer at sagen er tilstrækkeligt oplyst, bliver sagen forelagt nævnet, der afsiger en kendelse.

Illustration af et typisk sagsforløb i Byggeriets ankenævn