Vedtægter

Her kan du finde de gældende samt tidligere vedtægter for Byggeriets Ankenævn.

Det er den dato, en klage er modtaget i sekretariatet, der er afgørende for hvilke vedtægter, der skal anvendes i den enkelte sag.