Om Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeriet.

Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk, Parcelhusejernes Landsforening og DI Byggeri.

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark, over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv- , anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke klager vedrørende forurenet jord). Klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer behandles, såfremt den indklagede virksomhed er medlem af DI Byggeri eller på anden vis er tilsluttet ankenævnet. En klage mod en erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, kan dog behandles af ankenævnet, hvis sagen har en større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms.

Sagsbehandlingstiden er for tiden ca. 6 måneder. 

Vedtægter

Vedtægter

Det er den dato, en klage er modtaget i sekretariatet, der er afgørende for hvilke vedtægter, der skal anvendes i den enkelte sag.

Se gældende og tidligere vedtægter her

Nævnets sammensætning

Ifølge § 7 i ankenævnets vedtægter består nævnet af en formand samt af et af Parcelhusejernes Landsforening, Forbrugerrådet Tænk og DI Byggeri, VinduesIndustrien, Køkken Garantiforeningen og Gulvbranchen fastsat antal repræsentanter for forbrugere og håndværksmestre.

Formanden skal være eller have været dommer. Forbrugerrepræsentanterne og DI Byggeris repræsentanter udpeges af henholdsvis Parcelhusejernes Landsforening, Forbrugerrådet Tænk og DI Byggeri, VinduesIndustrien, Køkken Garantiforeningen og Gulvbranchen.

Formændene:
Kaspar Linkis
John Lundum
Svend Bjerg Hansen
Pernille Kjærulff

Repræsentanter i nævnet udpeget af Parcelhusejernes Landsforening:
Jette Fogh
Jørn Bitsch

Repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet Tænk:
Poul-Erik Jensen
Sten Scheller
Helen Amundsen, suppleant

Repræsentanter i nævnet udpeget af DI Byggeri:
Tømrermester Henrik Dyssell
Tømrermester Peder Buus
Tømrermester Steen Ginnerup
Tømrermester Kaare Nielsen
Murermester Bo Lykke Jacobsen
Murermester Martin Meulengracht
Murermester Bent Olsen
Murermester Kim Larsen
Malermester Jesper Kokholm
Malermester Palle Jensen
Tækkemand Per Ringgaard
Tækkemand Jens Kuno Nielsen

Repræsentanter i nævnet udpeget af Gulvbranchen:
Jonny Jørgensen
Stig Schütt Marcussen

Repræsentanter i nævnet udpeget af VinduesIndustrien:
Mogens Ringgaard

Repræsentanter i nævnet udpeget af Køkken Garantiforeningen:
John Poulsen
Peter Larsen

informationsfoldere

Klagevejledning

Læs mere om sagsomkostninger ved Byggeriets Ankenævn.

Hent vejledningen

Syn og skøn

Vejledning om sagsgangen i forbindelse med afholdelse af syns- og skønsforretning i Byggeriets Ankenævn.

Syn og skøn - trin for trin

Svar - for din egen skyld

Folderen her skal hjælpe din virksomhed med at få et overblik over sagsgangen ved Byggeriets Ankenævn samt hjælpe dig til at give et fyldigt svar på klagen.

Hent folderen