Sådan klager du

Det er et krav, at du indgiver din klage på ankenævnets klageskema. Vær opmærksom på at alle felter skal udfyldes.

Læs eventuelt folderen ’Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn’ inden du starter.

Når du indsender klageskemaet til sekretariatet, skal du vedlægge kopi af relevant dokumentation som:

  • Entreprisekontrakt
  • Tilbud eller overslag
  • Samtlige fakturaer
  • Kvitteringer for betalte beløb til håndværkeren i form af kontoudtog/bankkvittering
  • Korrespondance mellem dig og håndværkeren vedrørende din reklamation
  • Vedhæftede fotografier skal så vidt muligt være påført dato på selve billedet.

Du betaler klagegebyret på 300 kr. online på linket sidst i det elektroniske klageskema eller indbetaler beløbet ved bankoverførsel på konto: reg.nr.: 3001 konto nr.: 0013068674. Betalingskvitteringen skal medsendes. Mærk indbetalingen med dit navn

Vær desuden opmærksom på, at film- og lydklip ikke kan indgå i ankenævnets sagsbehandling, og at bilag der indeholder personfølsomme oplysninger, f.eks. cpr-numre eller sygdomsoplysninger, vil blive slettet.

Du har to muligheder:

Elektronisk klageskema
Klageskemaet åbner sig i din browser og udfyldes direkte på skærmen. Du kan uploade dine bilag ved at benytte upload-knapperne i skemaet.  
Klageskemaet kan redigeres så længe du ikke lukker din browser eller trykker ’Send’. Hvis du har glemt nogle bilag, skal disse eftersendes til info@byggerietsankenaevn.dk.

Klageskemaet på papir
Hvis du ønsker klageskemaet tilsendt i papirformat kan du enten ringe i ankenævnets telefontid på tlf.: 72 16 02 00 mellem 10 og 12 på alle hverdage eller sende os et brev eller en mail med dit navn og adresse. Så sender sekretariatet et papirskema til dig.