Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gældende love og regler

Her finder du de gældende love og regler.


Forbrugerklageloven

LOV nr. 524 af 29. april 2015 (Forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse nr. 1151 af 30. september 2015 om godkendelse af private tvistløsningsorganer

EU direktiv samt forordning om forbrugerklager


Liste over godkendte ankenævn
Byggeriets Ankenævn er et privat godkendt ankenævn. Det betyder at vedtægterne er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet og at ankenævnet lever op til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse (anke- / klagenævnsbehandling) på forbrugerområdet.

I henhold til Forbrugerklagelovens § 4, stk. 3 og artikel 20 i EU-direktivet, har Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en liste over de alternative tvistløsningsorganer, der er omfattet af loven.
Du kan se listen her

På EU-kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU. Du finder ODR-platformen her.