Love og regler

Her finder du de gældende love og regler.

Forbrugerklageloven

Liste over godkendte ankenævn
Byggeriets Ankenævn er et privat godkendt ankenævn. Det betyder at vedtægterne er godkendt af Erhvervsministeriet og at ankenævnet lever op til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse (anke- / klagenævnsbehandling) på forbrugerområdet.

I henhold til Forbrugerklagelovens § 4, stk. 3 og artikel 20 i EU-direktivet, har Nævnenes Hus udarbejdet en liste over de alternative tvistløsningsorganer, der er omfattet af loven.

Du kan se listen her

På EU-kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU.

Du finder ODR-platformen her.