Velkommen til Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri.


Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms.

Sagsbehandlingstiden er for tiden ca. 6 måneder. 

Sekretariatet i Byggeriets Ankenævn bestræber sig på, at korrespondance til og fra sekretariatet i videst muligt omfang foregår via mailadressen: info@byggerietsankenaevn.dk