Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Værd at vide

Værd at vide - når du klager til Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn kan behandle klagesager vedrørende pris og kvalitet på håndværksmæssigt arbejde.

Ankenævnet, der består af en formand, der er dommer, to forbrugerrepræsentanter og to virksomhedsrepræsentanter, træffer på skriftligt grundlag afgørelse i sager mellem forbrugere og virksomheder inden for byggebranchen.

Ankenævnssystemet er lagt an på, at det ikke er nødvendigt for en forbruger eller virksomhed at lade en advokat repræsentere sig under sagsbehandlingen.

Hvis man vælger at lade sig repræsentere af advokat eller anden rådgiver, indgår udgifterne til repræsentanten ikke i sagen.

Du kan læse mere ved at klikke på afsnittene nedenfor.


Alle parter skal have alt i sagen
Alt skal dokumenteres
En klagesag kan sættes i bero, såfremt virksomheden ønsker at udbedre inden et eventuelt syn og skøn
Skønsmanden laver ikke en generel bygningsgennemgang
Skønsmændene er som hovedregel tilknyttet Dansk Byggeri
Nævnet kan ikke behandle klagepunkter som er udbedret af andre håndværkere
Man kan kun klage over den direkte aftalepart
Nævnet tager sjældent stilling til hævede aftaler
Afgørelser munder typisk ud i at den indklagede virksomhed skal udbedre, hvis forbrugeren får medhold i klagen. Det er sjældent, at udbedringsretten fratages
Hvem skal følge en afgørelse fra Byggeriets Ankenævn
Når en sag afvises fra behandling