Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sager afvises fra behandling hvis:

 

  • Det der klages over ikke er omfattet af nævnets kompetenceområde, jf. § 1, og § 1, stk. 3.
  • Der klages over arbejder udført i forbindelse med opførelsen af nye huse/lejligheder med en samlet entreprisesum på over 1 million kr. inkl. moms, jf. § 1, stk. 2.
  • En afklaring af sagen ikke kan ske uden parts- og vidneforklaringer, jf. § 3, stk. 2, nr. 3.
  • Det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives medhold i klagen, f.eks. forældelse, jf. § 3, stk. 2, nr. 2.
  • Den indklagede virksomhed ikke er tilknyttet ankenævnet og ikke skriftligt har accepteret sagens behandling og forbrugeren skriftligt har accepteret at sagen afvises, jf. § 3, stk. 3.
  • Der er tale om sort arbejde, § 3, stk. 2, nr. 5.

Du finder en uddybende statistik i ankenævnets årsberetning