Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvem kan klage

 

En forbruger defineres i vedtægternes § 6, stk. 3 og 4, som "Ejere af en- og tofamilieboliger, sommerhuse og lignende. Ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug.

Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for lejerens regning. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på beboerens initiativ og for beboerens regning. Arbejdet skal være bestilt til ikke-erhvervsmæssig udnyttelse.

Arbejde på udlejnings-, andels- og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovenstående regel, hvis særlige forhold foreligger."

Hvordan du som virksomhed skal forholde dig, kan du læse mere om på de følgende sider.

Se de gældende vedtægter her

Syn og skøn

Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i forbindelse med afholdelse af syns- og skønsforretning i Byggeriets Ankenævn.

Syn og skøn - trin for trin

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter