Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad koster en ankesag

 

Ankenævnet vurderer i forbindelse med sagens behandling på nævnsmødet om der er tale om en sag, hvor forbrugeren kan siges i det væsentlige at have fået medhold. Hvis forbrugeren får medhold i klagen er udgangspunktet, at virksomheden pålægges alle udgifter til syn og skøn (skønsmandens honorar).

De gennemsnitlige honoraromkostninger til skønserklæringer kan ses i ankenævnets årsberetning.

Nævnet kan, udover omkostninger til syn- og skøn, pålægge den indklagede virksomhed et sagsbehandlingsgebyr, jf. § 18, stk. 5. Beløbet må ikke overstige kr. 10.000. Retningslinjerne for pålæggelse af gebyret er fastsat af nævnets forretningsudvalg og udgangspunktet er følgende fordelingsnøgle:
 
Virksomhed / afgørelse   Forbruger medhold   Forbruger delvist medhold   Forlig  
Virksomhed, tilsluttet nævnet   6.000  4.500  1.500 
Virksomhed, der ikke er tilsluttet nævnet   8.000  5.500  2.500 

Nævnet har mulighed for at fravige retningslinjerne ud fra en konkret vurdering af sagen. Virksomheden vil derfor, uanset organisationstilhørsforhold, kunne pålægges kr. 10.000 i sagsbehandlingsgebyr, såfremt sagen har været særligt tidskrævende, eks. hvis der er tale om en kompliceret sag, udbedring er forsøgt men mislykket etc. Nævnet vil også kunne reducere gebyret i sager, hvor omstændighederne taler for det.

Se de gældende vedtægter her