Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad kan forbrugere klage over?

Forbrugeren kan klage over arbejdets kvalitet og/eller arbejdets pris.

 

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark, over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv- , anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke klager vedrørende forurenet jord). Klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer behandles, såfremt den indklagede virksomhed er medlem af Dansk Byggeri eller på anden vis er tilsluttet ankenævnet. En klage mod en erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, kan dog behandles af ankenævnet, hvis sagen har en større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

Den samlede entreprisesum for nybyggeriet må ikke overstige 1 mio. kr. inkl. moms - se vedtægternes §1, stk. 2.

Se de gældende vedtægter her

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter