Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Efter kendelse

Hvis nævnet giver forbrugeren helt eller delvist medhold i klagen, fastsættes en frist for virksomheden til opfyldelse af kendelsen.

 

Når kendelsen er afsagt og forbrugeren har fået helt eller delvist medhold, vil kendelsen blive forkyndt for din virksomhed.

Virksomheden skal herefter senest 30 dage efter kendelsen er forkyndt, give Byggeriets Ankenævn skriftlig besked om din virksomhed ønsker at være bundet af afgørelsen. Hvis ikke, er du nødsaget til at føre sagen ved domstolene.

Virksomheden kan også vælge at anmode om genoptagelse af sagen inden for 30 dages fristen. I så fald sættes fristen i bero, indtil der er taget stilling til genoptagelsesspørgsmålet.

Hvis virksomheden ikke giver Byggeriets Ankenævn besked om, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen senest 30 dage fra forkyndelsen og heller ikke har anmodet om, at sagen genoptages, kan nævnets afgørelse tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Det betyder, at forbrugeren kan gå direkte i Fogedretten med kendelsen og søge dækning for det økonomiske krav, som fremgår af kendelsen.