Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Inden du klager

Her kan du som forbruger se hvad du skal være opmærksom på inden du klager


Skal du sørge for følgende:

  • Du skal have reklameret skriftligt til den håndværker, som du har en aftale om udførelsen af arbejdet med. Har du ikke reklameret til håndværkeren inden du indsender klageskemaet til sekretariatet, vil sagen blive afvist, se vedtægternes § 3, stk. 2, nr. 1. Håndværkeren skal desuden have afvist eller undladt at reagere på reklamationen.
  • Du skal have betalt den del af det fakturerede beløb, der ikke er uenighed om, jf. vedtægternes § 18, stk. 4.
  • Er du blevet stævnet af virksomheden, du ønsker at klage over, fordi du ikke har betalt det fulde fakturabeløb, kan Byggeriets Ankenævn ikke behandle sagen, medmindre sagen hæves ved retten til behandling i Byggeriets Ankenævn jf. Retsplejelovens § 361.


Se de gældende vedtægter her

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter