Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvem kan du klage over?

Som privat forbruger kan du klage over en håndværksvirksomhed, der har udført arbejde på din ejendom.

 

Arbejdet skal være inden for ankenævnets faglige kompetenceområde, der fremgår af vedtægternes § 1.

Du kan både klage over virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri og virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri.

Klager over virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri
Virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er forpligtede til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn.

Du kan altid ringe eller maile til Dansk Byggeris medlemskontor og forespørge om virksomheden var medlem, da du indgik aftale med den.

Angår klagen et køkkenfirma kan du finde medlemmer af Køkken Anke Foreningen (KAF), ved at besøge KAFs hjemmeside.

Klager over virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri
Virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, er ikke forpligtede til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn.

Såfremt en virksomhed, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, ikke skriftlig accepterer nævnets omkostningsafgørelse jf. vedtægternes § 18, stk. 3, kan du få sagen afvist jf. vedtægternes § 3, stk. 3, med henblik på herefter at føre sagen ved de civile domstole.

Det er i den forbindelse et krav, at du skriftligt erklærer at være indforstået med en afvisning og at du har en retshjælpsforsikring.

Ønsker du at fortsætte sagen ved Byggeriets Ankenævn kan du læse mere om hvad du kan gøre efter Byggeriets Ankenævn har afsagt kendelse i sagen under afsnittet "Efter kendelse".

Se de gældende vedtægter her

Medlemskontoret

Tlf: 72 16 00 00

Kontakt

Køkken Anke Foreningen

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter