Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad koster det at klage?

Klagegebyret tilbagebetales hvis klagen ikke kan behandles af nævnet eller hvis du ikke bliver pålagt sagsomkostninger.

 

Klagegebyr
Når du fremsender klageskemaet til sekretariatet skal du betale 300 kr. til Jyske Bank konto: 5032 102871-9, se vedtægternes § 18, stk. 1.

Sagsomkostninger
Bliver det nødvendigt at udpege en skønsmand til at vurdere det udførte arbejde, vil nævnet ved sagens afslutning tage stilling til, om du eller håndværkeren skal betale omkostningerne til syns- og skønsmanden.

Udgangspunktet for fordelingen af sagsomkostningerne er, at forbrugeren skal betale, hvis nævnet ikke giver forbrugeren medhold i klagesagen. Du kan maksimalt blive pålagt at betale 3.000,00 kr. i sagsomkostninger, se vedtægternes § 18, stk. 3.

Vedtægternes § 18

Vejledning til klageskema

Læs mere om sagsomkostninger ved Byggeriets Ankenævn

Hent vejledningen

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2016.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende fra d. 1 januar 2013 til d. 31. januar 2016.

Tidligere vedtægter

Syn og skøn

Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i forbindelse med afholdelse af syns- og skønsforretning i Byggeriets Ankenævn.

Syn og skøn - trin for trin