Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over arbejdets kvalitet og/eller arbejdets pris.


Du kan klage over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak, brolægger-, gulv- anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke klager vedrørende forurenet jord) samt klage over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer, se § 1.

Du kan ikke klage, hvis den samlede entreprisesum for hele nybyggeriet overstiger 1.000.000,00 kr. inkl. moms, se § 1, stk. 2. Ved  et byggeri af nyt hus forstås, at byggeriet opføres på en hidtil ubebygget grund, eller efter at en eksisterende bygning er nedrevet til grunden.

Se de gældende vedtægter her

 

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter