Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over arbejdets kvalitet og/eller arbejdets pris.


Du kan klage over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak, brolægger-, gulv- anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke klager vedrørende forurenet jord) samt klage over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer, se § 1.

Du kan ikke klage, hvis den samlede entreprisesum for hele nybyggeriet overstiger 1.000.000,00 kr. inkl. moms, se § 1, stk. 2. Ved  et byggeri af nyt hus forstås, at byggeriet opføres på en hidtil ubebygget grund, eller efter at en eksisterende bygning er nedrevet til grunden.

 


Vedtægternes § 1 og § 1, stk. 2

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2016.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende fra d. 1 januar 2013 til d. 31. januar 2016.

Tidligere vedtægter