Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Efter kendelse

Hvis nævnet giver dig helt eller delvist medhold i klagen, fastsættes en frist for virksomheden til opfyldelse af kendelsen.

 

Hvis virksomheden ikke vil opfylde en kendelse, hvor du har fået helt eller delvist medhold, skal virksomheden senest 30 dage efter, kendelsen er forkyndt, give Byggeriets Ankenævn skriftlig besked herom. I så fald er du nødsaget til at føre sagen ved domstolene, hvis du vil gennemføre dit krav.

Virksomheden kan også vælge at anmode om genoptagelse af sagen inden for 30 dages fristen. I så fald sættes fristen i bero, indtil der er taget stilling til genoptagelsesspørgsmålet.

Hvis virksomheden ikke giver Byggeriets Ankenævn besked om, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen senest 30 dage fra forkyndelsen og heller ikke har anmodet om, at sagen genoptages, kan nævnets afgørelse tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Det betyder, at du kan gå direkte i Fogedretten med kendelsen og søge dækning for dit økonomiske krav, som fremgår af kendelsen.

Hvis virksomheden inden 30 dage fra forkyndelsen meddeler Byggeriets Ankenævn, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, har du følgende muligheder:

Hvis virksomheden er tilsluttet Byg Garanti, kan du kontakte Byg Garanti med henblik på, at de indtræder i sagen.

Hvis virksomheden ikke er tilsluttet Byg Garanti, eller der er grunde til at de ikke vil indtræde i sagen, og du har en retshjælpsforsikring, kan du spørge om forsikringsselskabet vil dække omkostningerne til sagens behandling ved domstolene.

Hvis du ikke har disse muligheder, kan du søge omkostningsdækning til sagens behandling ved domstolene hos Nævnenes Hus.