Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Advokatbistand


Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt for dig, at få en advokat til at føre en ankenævnssag. Sagsbehandlingen er baseret på, at du og den indklagede virksomhed, selv skal kunne føre sagen.

Årsagen er et ønske om dels at begrænse sagens omkostninger til et minimum dels at bevare sagsbehandlingstiden på et rimeligt niveau.

Sekretariatet, skønsmændene og nævnet er efter vedtægterne forpligtede til at sørge for at afkræve parterne de oplysninger, der er nødvendige for sagens forsvarlige behandling, se vedtægternes § 15.

Vurderer sekretariatet, skønsmanden eller nævnet, at der mangler centrale oplysninger i sagen, vil du og/eller den virksomhed, du klager over, blive afkrævet disse, før der træffes afgørelse i sagen.

Endelig tager nævnet ikke stilling til fordeling af advokatomkostninger. Det betyder, at selvom du får medhold i en klage, må du selv betale dine egne advokatomkostninger.

Se de gældende vedtægter her

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter