Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nævnets sammensætning

Ifølge § 7 i ankenævnets vedtægter består nævnet af en formand samt af et af Parcelhusejernes Landsforening, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Byggeri, VinduesIndustrien, Køkken Anke Foreningen og Gulvbranchen fastsat antal repræsentanter for forbrugere og håndværksmestre.

Formanden skal være dommer. Forbrugerrepræsentanterne og Dansk Byggeris repræsentanter udpeges af henholdsvis Parcelhusejernes Landsforening, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Byggeri, VinduesIndustrien, Køkken Anke Foreningen og Gulvbranchen.

Formændene:
Kaspar Linkis
John Lundum
Svend Bjerg Hansen
Pernille Kjærulff
Michael Dorn, suppleant

Repræsentanter i nævnet udpeget af Parcelhusejernes Landsforening:
Jette Fogh
Jørn Bitsch

Repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet Tænk:
Morten Dam
Poul-Erik Jensen
Helen Amundsen, suppleant
Peter Andersen, suppleant

Repræsentanter i nævnet udpeget af Dansk Byggeri:
Tømrermester Henrik Dyssell
Tømrermester Peder Buus
Tømrermester Steen Ginnerup
Tømrermester Kaare Nielsen
Murermester Morten Bo Petersen
Murermester Bo Lykke Jacobsen
Murermester Martin Meulengracht
Murermester Bent Olsen
Malermester Jesper Kokholm
Malermester Palle Jensen
Tækkemand Finn Guld

Repræsentanter i nævnet udpeget af Gulvbranchen:
Kim Sildorf
Jonny Jørgensen

Repræsentanter i nævnet udpeget af VinduesIndustrien:
Carl Hammer

Repræsentanter i nævnet udpeget af Køkken Anke Foreningen:
John Poulsen
Peter Larsen