Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan foregår et typisk sagsforløb, der i gennemsnit tager små 6 måneder

Der kan kun indgives klager på dansk, ligesom sagsbehandlingen foregår på dansk.

  • Sekretariatet modtager en klagesag.
  • Sagen oprettes.
  • Den indklagede virksomhed får en kopi af sagen sammen med et svarskema, som virksomheden opfordres til at udfylde og returnere.
  • Når svarskemaet modtages i sekretariatet, udpeges en skønsmand, der indkalder parterne til afholdelse af syn og skøn.
  • Skønsmanden udfærdiger en skønsrapport, som parterne får mulighed for at kommentere.
  • Når sekretariatet vurderer at sagen er tilstrækkeligt oplyst, bliver sagen forelagt nævnet, der afsiger en kendelse.

 

Hvis du klager

Det er et krav, at du indgiver klagen på ankenævnets klageskema. Det koster 300 kr. at starte en klagesag.

Sådan klager du

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter

Årsberetning